Aforisme.

Sentència breu i doctrinal que es proposa com a regla en alguna ciència o art.

Cita.

És un recurs retòric que consisteix a reproduir un fragment d’una expressió

respectant la seva formulació original.

Refrany.

Dit agut i assenyat d’ús popular.

Amb la nostra secció de «Aforismes, Cites i Proverbis»,

«Centre Avant» pretén el mateix missatge i intenció

que amb la imatge del «Pont»:

una lectura curta, però reflexiva
una lectura curta, però profunda
Una lectura curta,

però que ens incita al discerniment i al coneixement

de nosaltres mateixos ……

…… Així com del «Context» i del «Sentit general» que ens envolta.

Els nostres «Aforismes / Cites / Proverbis» presentats,

no tenen, forçosament, de guardar relació amb:

ni amb la imatge del «Pont del dia»,
ni amb el «Comentari» de «Sentiments des del Pont»
…… Que, a continuació, i com a part final, sempre penjarem a la xarxa.

Et demanem que col · laboris amb nosaltres,

que ens facilitis nous «Aforismes» / noves Cites / nous Proverbis «.

Voldríem crear una «Comunitat de Aforismes / Cites / Proverbis»,

sempre sota els conceptes adscrits a les seves definicions i simbolismes.

Un «Aforisme / Cita / Proverbi» per al nostre «Creixement personal»!

Tot «Aforisme / Cita / Proverbi»

transmet, i representa, un «Sentiment Amagat».

Alberga, en si, uns «Ressorts Emocionals»,

els quals poden connectar, per uns instants,

amb el nostre «Interior» i amb el nostre «JO mateix».

Si vols participar en aquest «Projecte», et convidem al nostre

«Banc de Aforismes / Cites / Proverbis»

Sigues benvinguda /benvingut!

Els nostres proverbis a Facebook

 

Leave a reply