La «Ferida Emocional» és un estat emocional insà produït per la confrontació dels propis valors i les creences transmeses pels progenitors i educadors/es (o persones d’influència durant la nostra criança), enfrontades amb les realitats amb les quals ens trobem al llarg de la vida.

Aquesta divergència o confrontació ens produeix actituds i conductes errònies que ens creen conflictes emocionals, els quals van a provocar conseqüències insanes en la nostra vida.

1285773_59895920

Si aquest procés no es gestiona adequadament, acaba provocant inseguretat personal, confusió i importants fallides doloroses.

Tot això pot ser desconegut per la pròpia persona, la qual actua des de la confusió i el desconeixement, així com des de la possible creença que ho fa correctament, no entenent ni el com ni el perquè es produeix el dany en la seva persona.

El treball psicoterapèutic sobre “la Ferida Emocional” proposa un mètode de teràpia per «adquirir consciència» del què li succeeix a la pròpia persona:

1075365_86057191

 • què és el que li succeeix.
 • com seria convenient actuar, basant-se en la focalització del què és el seu present, en el seu “aquí” i en el seu “ara”.
 • detectant missatges i informació, com a sistemes de suport i d’orientació, que ens subministren de forma instintiva / intuïtiva tant el propi cos com el propi «cor».
 • l’acceptació i admissió del “què hi ha” i del “què és”, sigui el que sigui.
 • suprimint o frenant «allò emocionalment incorrecte», i reequilibrant el que sobra, o manca, per adequar-se a les realitats de la vida.

La nostra tasca consisteix a ensenyar a comprendre i a acceptar qui som («qui ets») i, a partir d’aquí, connectar amb les pròpies potencialitats, aptituds, talents o habilitats per establir, així, objectius personals com a motor de vida («què vols»: equival al Projecte Vital).

En el procés d’una psicoteràpia es desenvolupa un aprenentatge pel que fa a la gestió de les emocions humanes bàsiques: l’alegria, la ràbia, la tristesa i la por.

Aquestes quatre emocions humanes bàsiques ocupen la nostra vida i es repeteixen en cicles constants, depenent això del vast i profunditat de la «Ferida Emocional» de cada u.

Així doncs, aquestes emocions bàsiques ens poden repercutir de forma bona i sana o de forma dolenta i insana.

La «Ferida Emocional» provoca que, en ocasions, ens encallem en alguna d’elles, i la seva permanència en excés – en temps i abast – comporta una certa desadaptació vital o dolor vital.

És important, doncs, conèixer les causes del perquè apareixen aquestes emocions bàsiques amb biaix desadaptatiu.

És important, també, conèixer el com ens afecten insanament.

És important aprendre a aprofitar el bo i nutritiu que ens brinden tals emocions per, després, sortir-ne d’elles sentint-nos més reforçats i més sòlids com a persones.

Per a un major enteniment d’aquesta «Ferida Emocional», Centre Avant fomenta la comprensió del què va ser i va representar el nostre passat:

 • 1167947_25215705la infància
 • l’adolescència
 • la joventut

…… per a poder, així, reconèixer el com es van formar les creences emocionals que fonamenten, a dia d’avui, la nostra conducta i, també, per a poder ser més hàbils a reparar assumptes emocionals pendents.

Cada persona té els seus propis assumptes emocionals no resolts, que solen aflorar en el context d’una vida social (relacions del tipus que siguin):

 

 • context sentimental (interacció amb la parella sentimental)
 • context progenitor-filial (interacció progenitor/a amb un fill/a)
 • context amical (interacció amb una amistat rellevant)
 • context social o professional (interacció laboral, de veïnat, de coneguts……)

617927_92435679

Sol passar, aleshores, que nosaltres interactuem en tals contextos amb la falsa expectativa que aquest espai serà un lloc confortable i de suport.

Tal expectativa pot ser que no es compleixi.

En un context “a dos” sempre existiran dues persones, cadascuna d’elles amb la seva pròpia “Ferida Emocional”.

Assumint aquesta evidència, és sa incorporar l’habilitat emocional de saber establir, al seu moment adequat, els “Límits de Preservació personal”.

 

Leave a reply