«Avant» etimològicament procedeix del terme llatí “avantare” … avançar, progressar, seguir pel camí fent progressos … en definitiva: progrés personal i transformació interior.
Pont01

I per què en el nostre logo figura un pont?

Segons descriu el diccionari, “Pont”, etimològicament, procedeix del llatí “Pons – pontis”, i la definició més genèrica del terme “Pont” podria expressar-se de la següent manera:

  1. Construcció de pedra, maó, fusta, ferro, formigó, o qualsevol altre material útil que es construeix i s’alça sobre rius, fossats, valls, o “altres llocs EMOCIONALS de fondària”, per poder, així, travessar-los, començant des d’un extrem, avançant i aconseguint l’altre.
  2. Connexió amb la qual s’estableix la continuïtat en passos, zones, camins o “paratges EMOCIONALS qualssevol” en aquest moment interromputs o de difícil accés.
  3. Comunicació factible i possible que connecta dos llocs, dues situacions, dos col·lectius, dues persones, o dues «circumstàncies EMOCIONALS» qualssevol, que facilita l’acostament de tots dos, de l’un pel que fa a l’altre.
  4. Construcció sostinguda per cables, cordes fortes o qualsevol altre element resistent que eviti caigudes a un “buit EMOCIONAL”.
  5. Construcció llevadissa que pot ser alçada mitjançant corrioles, politges o qualsevol “altre sistema EMOCIONAL” com a mesura de salvaguarda EMOCIONAL i de preservació PERSONAL.

Benvingut/a a “Centre Avant”!

Et desitgem un “bon pont”!

 

Leave a reply