La metodologia terapèutica, que s’empra en Centre Avant, es fonamenta de la següent manera:

 1. Les Sessions / Trobades Individuals amb el propi terapeuta.
 2. Les Conferències / Aules Formatives (exposicions de continguts formatius).

Es considera, com a model terapèutic recomanable, el poder compaginar i assistir a les dues modalitats (sessions individuals i conferències / aules formatives) atès que una és complementària de l’altra.

Cadascuna d’aquestes modalitats contempla els seus propis requisits i perfila diferents objectius terapèutics.

El sumatori de les dues modalitats terapèutiques pot facilitar, de forma notable, el procés de maduració emocional i de creixement personal pretès.

 1. Les Sessions Individuals

Les sessions individuals es poden realitzar presencialment a la nostra seu a Barcelona o a través de videoconferència (sol·licitant-la per telèfon +34616439463 (SMS, veu o Whatsapp) o per correu electrònic centre-avant@centre-avant.org)

Els dos formats ofereixen:

 • un espai de privadesa.
 • un espai on, la persona que sol·licita ajuda, disposa d’un temps en exclusiva per a ella per a poder explicar de si mateixa.
 • acostuma a ser una oportunitat on el terapeuta exerceix la coneguda com a “escolta activa” (que consisteix en una escolta atenta i compromesa amb la realitat de la persona que consulta, amb una actitud, per part del terapeuta, disposada a escoltar i a validar – sense judicis preexistents – tot el que necessiti verbalitzar aquesta persona sol·licitant).
 • en la sessió individual, per tant, és la pròpia persona sol·licitant qui té l’oportunitat de “prendre la paraula” i manifestar-se.
 • el terapeuta realitza aportacions perquè la persona que consulta pugui fer una millor anàlisi de la seva situació i prendre, així, perspectiva del moment en què es troba, contactant millor amb les seves emocions i sentiments.

En resum i concloent:

 • les sessions individuals es podrien resumir com un espai de lliure verbalització per part de la persona sol·licitant, on el terapeuta desenvolupa una tasca com a orientador personal, atès que el terapeuta propicia fer de mirall o de reflex de les pròpies vivències de la persona sol·licitant.

 

 1. Conferències / Aula Formativa

Es pot accedir a les conferencies / aula formativa també sota dues modalitats:

 • Assistint presencialment a les conferències /aula formativa que s’imparteixen a la seu del Centre Avant
 • Mitjançant els vídeos que hem gravat d’aquestes conferències, i als quals es pot accedir sol·licitant-ho per correu electrònic (centre-avant@centre-avant.org) o a través d’aquest web.

Les conferències / aula formativa compleixen dues tasques:

 • d’una banda ofereixen Continguts Teòric / Formatius.
 • d’una altra part, també es contempla l’adquisició de noves Actituds Socials i nous Aprenentatges Vitals.

Els Continguts Teòric / Formatius es desenvolupen en oferir, el terapeuta, una conferència explicativa referent a determinats temes o àrees d’interès, contemplant, sempre, com a eix principal, l’objectiu del creixement personal i maduració general de la persona sol·licitant.

Acostumen a ser temes estructurats, seqüencials i amb un fil argumental que es desenvolupa a mesura que es progressa amb el nombre de conferències ja escoltades.

En les conferències presencials, en finalitzar aquestes, es contempla un espai de precs i preguntes referits al tema desenvolupat.

Aquests precs i preguntes serveixen per aclarir i ampliar la informació rebuda.

Si la conferència és en suport vídeo, es poden fer arribar les preguntes per correu electrònic, essent contestades pel terapeuta en un termini el més breu possible.

Cada conferència disposa del seu corresponent dossier imprès.

Assistint a sessions individuals i conferències al uníson, representa un fons molt constructiu enfocat a adquirir, aconseguir i assumir noves actituds vitals.

 

Freqüència de les Conferències / Aula de Formació

La regularitat de les conferències / aules de formació és de tipus quinzenal (una setmana si / una setmana no, o sigui: una conferència cada dues setmanes).

 

Horari

Les conferències / aula de formació presencials sempre són desenvolupades de 19:45 a 22:00.

 

Dies de la setmana

Actualment s’imparteixen les conferències els dijous alternativament (dijous sí / dijous no).

Si l’opció és veure les conferències en suport vídeo, cada vídeo és comprensible per si mateix, però recomanem deixar-se aconsellar pel terapeuta quant a l’ordre a seguir.

 

Preus i Filantropia.

 

Leave a reply