Centre Avant dedica una part del seu benefici econòmic a la subvenció de persones que, estant motivades i necessitant-ho, no poden assumir la totalitat del cost de la teràpia.

En aquest cas, la Fundació Centre Avant podria assumir parcialment el cost de la teràpia.

Puente 4

Centre Avant ofereix gratuïtament la primera visita de contacte on, particularitzant cada cas, s’establiran els honoraris professionals en funció del programa terapèutic mútuament acordat i, també, en funció dels recursos econòmics de la persona sol·licitant.

Puente dos
Temari de les Sessions o Aules de Formació

Els temes mantenen una lògica i coherència respecte el programa de continguts, i adquisició progressiva de maduresa personal.

 • La Feridapuente tres
 • La Llista Pròpia
 • L’Assertivitat
 • Cara i Creu
 • La Distància
 • Espiral
 • Vasos Comunicants
 • Planetari
 • Codi de la Serenitat
 • Llista d’Invasions
 • Conflicte probable
 • Els Maletins
 • Cercles
 • Obviar
 • Etapes
 • Necessitats bàsiques (d’una Relació Interpersonal)
 • Atracció
 • Ganxo
 • Drets
 • Jocs Insans
 • Els Jugadors
 • El Joc del «Sí, però ….»
 • El Joc del Triangle o de la Salvació
 • Els Jocs de Poder
 • La Ferida de la Vergonya
 • La Ferida de la Por
 • La Pell Fina
 • La Pell Fina i les Invasions
 • Expectatives
 • Estratègies
 • Compensacions
 • Discusions
 • Shock
 • Les tres Capes
 • Orfandat
 • Enuig
 • Graella
 • Carta Sentida
 • Traspassar i Atorgar
 • Eliminar Desencadenants Eliminar Reforçants
 • Les Lents
 • Error

 

Puente unoSi vols incorporar als nostres cursos només has de contactar amb nosaltres per telèfon (616439463) o per correu electrònic (centre-avant@centre-avant.org) i et facilitarem informació per poder incorporar-te als mateixos.
Els continguts teòrics / formatius es desenvolupen a oferir, el terapeuta, unes conferències explicatives referents a determinats temes, o àrees d’interès, respecte a la «Ferida Emocional Personal» (el nostre Ésser Interior Ferit).
Es treballen i s’interioritzen valors com ara «l’acceptació», «la validació», «la tolerància», «el perdó», «la serenitat», «la no reactivitat», «el des d’un mateix» …
Les sessions o aules de formació s’imparteixen quinzenalment de 19:45 a les 22:15.

 

Leave a reply