El nostre ideari terapèutic es fomenta en valors bàsics de la persona humana.Pont32

Ens fonamentem a reafirmar la pròpia individualització, la pròpia identitat personal i el degut respecte que això mereix.

Aquest ideari també s’extrapola al coneixement de la alteralitat de “l’Altre” que conviu al nostre costat, també amb la seva pròpia identitat, el seu propi dret a la dignitat i tot el respecte que això mereix.

Fomentem aquest ideari desitjant que les persones estiguin més orientades a col·laborar i respectar-se (a si mateixes i envers les altres) i que no en el competir ni en l’enemistat personal.

Advoquem per unes persones que sàpiguen substituir la seva veu interna exigent i restrictiva del “jo haig de”, “tu has de”, “cal que jo…”, “cal que tu…”, per l’expressió, sentida i reafirmativa, del “jo sóc”, “jo vull…”, sempre “a partir d’un/a mateix/a”, així com respectant i validant la identitat de les altres persones.

Així, doncs, advoquem per unes persones madures emocionalment, que siguin sensibles i respectuoses amb les altres opinions, actituds i conductes.

Advoquem per unes persones que acceptin tant el dolor com el benestar com a parts inherents a la seva vida, acceptats i viscuts des d’una base emocional sana.

Advoquem per la presència interior de la serenitat en la vida diària de les persones.

Desitgem unes actituds vitals personals que basteixin ponts tant cap al passat (sense aferrar-se insanament a ell) com cap al present actual, així com cap a una perspectiva de futur construïble.

Desitgem que les persones incorporin i assumeixin el concepte vital de l’“aquí” i del “ara”, i afrontin, així, un futur de vida sense llastos del passat ni temors desadaptatius pel futur per arribar.

Mes informació sobre el Ideari

 

 

Leave a reply